1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi là trang chuyên review giới thiệu khóa học online tốt nhất đến học viên. Không phải là website bán khóa học. 

Thông thường chúng tôi sẽ không thu thập thông tin của khách hàng qua form đăng ký.

Nếu chúng tôi có thu thập thông tin của bạn. Thì chúng tôi sẽ thu thập những thông tin như:

1.1. họ tên;

1.2. địa chỉ email;

1.3. ngày sinh;

1.4. số điện thoại;

1.5. giới tính;

1.6. Thông tin được gửi bởi các thiết bị bạn dùng để truy cập vào dịch vụ trên website của chúng tôi.

1.7. Thông tin về người dùng khi họ đăng nhập vào website để sử dụng dịch vụ của chung tôi.

1.8. Dữ liệu về nội dung của bạn mà bạn đã sử dụng trên website của chúng tôi.

Bạn có thể chỉnh sửa nội dung thông tin cá nhân như tên, số điện thoại hoặc địa chỉ email bất cứ lúc nào.

2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

Hochub.vn sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích:

2.1. Để quản lý việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2.2. Để tư vấn hoặc hỗ trợ bạn trong việc đăng ký các khóa học mà Hochub giới thiệu đến bạn.

2.3. Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của bạn và những khách hàng khác.

2.4. Để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản, email nhằm mục đích giữ quan hệ giữa bạn và Hochub.vn

2.5. Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn.

2.6. Vì mục đích tiếp thị, gửi cho bạn qua email, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký email. 

2.7. Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trên máy chủ của Hochub. Trừ khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ thì việc lưu trữ này sẽ chấm dứt.

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng được Hochub cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách của Hochub. Việc thu thập thôn tin chỉ được phép khi khách hàng cho phép.

Không tiết lộ thông tin của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự cho phép của khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ của Hochub bị hacker tấn công gây mất mát và ảnh hưởng đến thông tin của khách hàng. Hochub có trách nhiệm trình báo cho cơ quan chứ năng điều tra và xử lý và đồng thời thông báo đến cho khách hàng.

Hochub yêu cầu khách hàng khi đăng ký tài khoản phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và phải đảm bảo tính pháp lý của thông tin trên. Hochub sẽ không chịu trách nhiệm và bảo đảm quyền lợi khách hàng nếu như xét thấy tất cả các thông tin khi đăng ký tài khoản là không chính xác.

5. Cookies và cách chúng tôi sử dụng cookies trên thiết bị của bạn

Cookies là dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ thiết bị của bạn. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn nhằm cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên dịch vụ của bạn trên website của chúng tôi.

Hochub sử dụng Google Analytics như được mô tả trong ”Cách Google sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng của các đối tác của chúng tôi”. Bạn có thể chủ động ngăn chặn dữ liệu của bạn không cho Google Analytics sử dụng trên trang web bằng cách cài đặt trình bổ sung trình duyệt không tham gia Google Analytics. Trang web của chúng tôi cũng có thể sử dụng Google Analytics cho nhà quảng cáo tiếp thị lại động cung cấp quảng cáo dựa trên sở thích dựa trên lượt truy cập của bạn vào trang web. Bạn có thể sử dụng Cài đặt Quảng cáo để quản lý quảng cáo Google mà bạn nhìn thấy và chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích.